Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - 5 April

27 maart 2023


Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 april 2023 om 20.00 uur in het paviljoen. Ook deze keer staan we voor een paar belangrijke beslissingen, dus ben erbij!

Graag vragen we extra aandacht voor punt 7, verkiezing bestuur. Er is momenteel een vacature voor de rol als penningmeester. Ben of ken jij iemand die hierin zijn/haar steentje bij wil en kan dragen. Laat het ons weten via: [email protected] 

Mocht je nog een vraag hebben die op de ALV behandeld moeten worden, dan kun je deze mailen naar: [email protected] 

 

De agenda van deze ledenvergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 mei 2022.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Jaarverslag bestuur en commissies.

5. Financieel verslag 2022 en begroting 2023: - jaarstukken penningmeester, - verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuw lid en reserve lid kascontrolecommissie en d├ęcharge bestuur.

7. Verkiezing bestuur.

8. Vaststellen contributie.

9. Voorstel om te bepalen dat onze vereniging een rookvrij park heeft.

10. Rondvraag en sluiting.

 

Graag tot dan! Met sportieve groet,

Het bestuur van De Witte Schare

Nieuwscategorieën