Wil je lid worden?

Heb je interesse om lid te worden?

Dan kun je je hier aanmelden.

De kosten voor een lidmaatschap in 2021 bedragen:

Contributie (per jaar):

Jeugd           -  zie hiervoor ook het all-in lidmaatschap!

Senior          €  122,00
Senior 65+  €  122,00
Student        €  90,00
Rustend lid €  23,00
Zomerlid €  50,00 

Deze bedragen worden geïnd op basis van afgifte van een (doorlopende) machtiging tot betaling op IBAN rekeningnummer NL93RABO014.63.19.680 ten name van de T.V. De Witte Schare bij de Rabobank Oss Bernheze. 

De incasso bij senioren vindt plaats in twee halfjaarlijkse termijnen. 
De eerste vervalt in de loop van februari en de tweede in de loop van september.

Bij aanvang van het lidmaatschap na 30 juni wordt de helft van het jaarbedrag in rekening gebracht. Bij de jeugd gelden aangepaste, evenredige termijnen.

Bardienstregeling: 
Vanaf het moment dat men lid is geworden, is er een verplichting tot het draaien van 3 bardiensten. Deze verplichting geldt voor leden vanaf 18 jaar. Leden die een vrijwilligerstaak uitvoeren en leden, die 75 jaar en ouder  zijn, zijn hiervan uitgezonderd. Bij degenen die volgens het schema geen of te weinig bardiensten hebben gedraaid, wordt per keer dat men niet aan die verplichting heeft voldaan, alsnog een bedrag van € 25,00 geïncasseerd.

Zomerlidmaatschap:
Dit lidmaatschap geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. De kosten zijn:
a. voor senioren € 50,-- per seizoen, waarbij 1 tennisles en 1 padelles zijn inbegrepen;                                                                  er geldt geen bardienstverplichting;
b. voor jeugd € 50,-- per seizoen, waarbij er 5 trainingslessen zijn inbegrepen.

Studentenlidmaatschap:
In dezelfde vergadering is ook dit soort lidmaatschap gecontinueerd.
Voor thuiswonende studenten geldt de bardienstverplichting; voor uitwonende studenten niet.

Trainingen

Als je lid bent bij de Witte Schare kun je er ook voor kiezen om training te volgen. De kosten hiervoor zijn voor 1 x per week training.

18 lessen, groep van max 4 personen is p.p. € 230
9 lessen, max 4 pers is p.p. is € 115
18 lessen, max 2 pers is p.p. Is € 460
9 lessen max 2 pers. Is p.p. Is € 230

 
Omschrijvingen:
Pupil         -  nog geen 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Junior        - leeftijd van 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior       -  leeftijd van 17 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior 65  -  leeftijd van 65 jaar op 1 januari van het kalenderjaar        


Deze bedragen worden geïnd op basis van afgifte van een (doorlopende) machtiging tot betaling op IBAN rekeningnummer NL93RABO014.63.19.680 ten name van de T.V. De Witte Schare bij de Rabobank Oss e.o. 

Informatie over het lidmaatschap beëindigen?

Meer informatie over het beëindigen van het lidmaatschap vind je Hier. Zorg dat je inlogt met je bondsnummer en wachtwoord. (Weet je je bondsnummer niet meer? Kijk op je pasje of zoek het op bij knltb.toernooi.nl. Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan)