Wil je lid worden?

Heb je interesse om lid te worden?

Dan kun je je hier aanmelden.

De kosten voor een lidmaatschap in 2024 bedragen:

Contributie (per jaar):

Jeugd           -  zie hiervoor ook het all-in lidmaatschap!

Senior         

€  140,00

Senior 65+  €  140,00
Junior niet all-in €   68,00
Student        € 100,00
Rustend lid €  28,00
Zomerlid tennis €  60,00 

Deze bedragen worden middels automatische incasso geïnd op basis van afgifte van een (doorlopende) machtiging tot betaling op IBAN rekeningnummer NL93RABO014.63.19.680 ten name van de T.V. De Witte Schare bij de Rabobank Oss Bernheze. 

De incasso bij senioren vindt plaats in twee halfjaarlijkse termijnen. 
De eerste vervalt in de loop van februari en de tweede in de loop van september.                         

Bij aanvang van het lidmaatschap na 30 juni wordt de helft van het jaarbedrag in rekening gebracht.  Indien men lid wordt per 1 april of per 1 oktober geldt een evenredig bedrag, dat in de loop van het beginkwartaal wordt geïncasseerd.

N.B. Het lidmaatschap voor senioren is gebonden aan het kalenderjaar.

De periode van het lidmaatschap voor de jeugd is van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. Er kan ook worden begonnen op 1 januari of 1 mei. De incasso van contributie hierbij geschiedt dienovereenkomstig in drie termijnen.  

Toelichting op rustend lid.

Een rustend lid mag niet meedoen met de interne activiteiten van onze vereniging zoals vrij tennissen/padellen, interne en externe competitie spelen, trainingslessen volgen en deelnemen aan de clubkampioenschappen. Wel mag men zich inschrijven voor de 2 open toernooien die onze club jaarlijks organiseert.

Zich laten registreren als rustend lid dient vooraf te geschieden per 1 januari of 1 juli. In het tweede geval betaalt men dan per halfjaar de helft van het toepasselijke contributiebedrag per jaar. Tussentijds weer actief lid worden is mogelijk, maar dan met bijbetaling tot het oorspronkelijke bedrag.         

Bardienstregeling: 
Vanaf het moment dat men lid is geworden, is er een verplichting tot het draaien van 3 bardiensten bij een geheel jaar lidmaatschap. Bij latere aanvang van een nieuw lidmaatschap in een kalenderjaar is dit verhoudingsgewijs. Deze verplichting geldt voor leden vanaf 18 jaar. Leden die een vrijwilligerstaak uitvoeren en leden, die 75 jaar en ouder  zijn, zijn hiervan uitgezonderd evenals rustende leden. Bij degenen die volgens het schema geen of te weinig bardiensten hebben gedraaid, wordt per keer dat men niet aan die verplichting heeft voldaan, alsnog een bedrag van € 25,00 geïncasseerd; dit direct na afloop van het kalenderjaar.

Voor meer informatie lees de bardienstinstructie op onze website.

Zomerlidmaatschap:
Dit lidmaatschap voor senioren geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. De kosten zijn € 60 per seizoen, waarbij 1 tennisles is inbegrepen; er geldt geen bardienstverplichting. Voor het zomerlidmaatschap 2024 is het alleen mogelijk om gebruik te maken van de tennisbanen, niet van de padelbanen i.v.m. de beperkte beschikbaarheid.

Studentenlidmaatschap:
Voor thuiswonende studenten geldt de bardienstverplichting; voor uitwonende studenten niet.

Trainingen

Als je lid bent bij de Witte Schare kun je er ook voor kiezen om training te volgen. De kosten hiervoor zijn voor 1 x per week training.

18 lessen, groep van max 4 personen is p.p. € 230
9 lessen, max 4 pers is p.p. is € 115
18 lessen, max 2 pers is p.p. Is € 460
9 lessen max 2 pers. Is p.p. Is € 230

 
Omschrijvingen:
Pupil         -  nog geen 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Junior        - leeftijd van 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior       -  leeftijd van 17 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior 65  -  leeftijd van 65 jaar op 1 januari van het kalenderjaar        


Deze bedragen worden geïnd op basis van afgifte van een (doorlopende) machtiging tot betaling op IBAN rekeningnummer NL93RABO014.63.19.680 ten name van de T.V. De Witte Schare bij de Rabobank Oss e.o. 

Informatie over het lidmaatschap beëindigen?

Meer informatie over het beëindigen van het lidmaatschap vind je Hier. Zorg dat je inlogt met je bondsnummer en wachtwoord. (Weet je je bondsnummer niet meer? Kijk op je pasje of zoek het op bij knltb.toernooi.nl. Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw wachtwoord aan)