Verslag van de algemene ledenvergadering

20 juli 2022

 Op 17 mei j.l. hebben we in ons paviljoen de algemene ledenvergadering van De Witte Schare gehouden. Op deze pagina treffen jullie het verslag en de presentatie van de avond aan. Voor de volledigheid benoemen we alvast enkele belangrijke zaken die besproken zijn. Wij vragen jullie in ieder geval onderstaande zaken zorgvuldig door te lezen.

Afscheid

Ook binnen onze vereniging hebben we te maken met veel lief en leed. In de vergadering hebben we samen stil gestaan bij het verlies van Jack Derks en Danciëlle van der Venne.

Vrijwilligers gezocht

Diverse commissies waaronder de Parkcommissie, Communicatie & PR, Barcommissie zoeken versterkingen. Bijzondere aandacht vragen wij voor deelname aan de Sponsorcommissie. Deze heeft momenteel geen leden.

Penningmeester gezocht:

We zijn hard op zoek naar een nieuwe Penningmeester! Per 1 januari 2023 treedt John Manders af als Penningmeester. Ook daarna zal onze vereniging ook financieel geleid moeten worden. Heb je interesse of ken je iemand die geschikt is, neem dan snel contact met ons op!  

Boete voor niet gedraaide bardiensten

In de algemene ledenvergadering is besloten dat leden die ingepland staan voor een bardienst en deze onverhoopt niet draaien en niet zelf vervanging regelen een boete zal worden opgelegd van € 50 per keer.

Het is om die reden erg belangrijk dat bij de vereniging duidelijk is of dat je wel/geen bardienst wil draaien. Let op: zorg ervoor dat je correcte e-mailadres in ons systeem staan (te raadplegen en te veranderen in de KNLTP ClubApp). We zullen voorafgaand aan het inplannen vragen jezelf in te schrijven voor een bardienst. Betaal je liever bardienstgeld (€ 25 per keer) en ontvang je toch deze oproep geef dit dan direct per mail aan. Indien je dit niet aangeeft en jezelf niet inschrijft voor een bardienst zul je worden ingepland. Vanaf dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als je toch niet kunt.  

Twee extra padelbanen

In de algemene ledenvergadering is besloten tot de aanleg van 2 extra padelbanen op de plaats van tennisbaan 7. De verwachte realisatie is eind 2022. De banen 1 tot en met 6 zullen worden gerenoveerd. Baan 8 zal indien nodig en wenselijk over enkele jaren worden gerenoveerd. Deze verkeerd nog een voldoende staat. We zijn erg verheugd met dit besluit en zijn van mening dat we hiermee een mooie stap zetten voor een goede toekomst van onze vereniging. 

Nieuwscategorieën