U bent hier

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
16 april 2019

Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op
dinsdag 16 april 2019 om 20.00 uur in het paviljoen.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2018
(gepubliceerd in Belhamel nr. 92, juni 2018).
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag bestuur en commissies.
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019:
- jaarstukken penningmeester,
- verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming nieuw lid en reservelid kascontrolecommissie en decharge bestuur.
7. Verkiezing bestuur.
Aftredend en herkiesbaar is: John Manders.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Anita van der Heijden en Kees van Son.
Kandidaten voor de vacatures kunnen zich tot een week vóór de vergadering schriftelijk melden
bij de secretaris (secretariaat@witteschare.nl).
Bij interesse kan men ook vooraf informatie verkrijgen bij onze voorzitter Mathieu Vissers;
tel. 06-21565030.
8. Vaststellen contributie 2020.
Factoren die hierbij een rol spelen:
- de inflatiecorrectie;
- het in stappen gelijktrekken van het bedragen voor senior 65+ en de gewone senior;
- een verhoging bij het realiseren van padelbanen.
9. Voorstel aanleg padelbanen.
10. Voorstel inzake LED-lampen en zonnepanelen.
11. Rondvraag en sluiting.

Tot ziens op dinsdag 16 april a.s.

Namens het bestuur,
de voorzitter, Mathieu Vissers.

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer