U bent hier

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging De Witte Schare, gevestigd te Dr. Langendijklaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215077, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@witteschare.nl.  

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

 • Leden-administrateur
 • KNLTB

 

Administratie

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Leden-administrateur
 • Penningmeester
 • Belastingdienst

Versturen berichten, waaronder digitale nieuwsbrieven en post

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • PR Commissie

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Website-beheerder

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 • Bestuur

 

Communicatie tussen leden mogelijk maken

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer

Toestemming

Zolang men aangemeld is

 • Leden vereniging (Belhamel)

 

Vermelding in communicatie wegens bijzondere verdiensten

 • Voornaam
 • Achternaam

Toestemming

Zolang met aangemeld is

 • Leden vereniging
 • Openbaar

 

Inschrijving voor competitive(s) en/of toernooi(en)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bondsnummer
 • Speelsterke
 • Bankgegevens
  (toernooi)

Toestemming

Tot 1 jaar na afloop van de competitie / het toernooi

 • Technische commissie
 • Trainer
 • KNLTB
 • Toernooi.nl

 

Inschrijving voor trainingen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Speelsterkte
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens

Toestemming

Tot 1 jaar na afloop van de trainingsperiode

 • Technische commissie
 • Bestuur
 • Trainer

 

Inschrijving voor cursussen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bondsnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Toestemming

Tot 1 jaar na afloop van de cursus / opleiding

 • Bestuur
 • Opleidings- instantie

 

Inschrijving voor evenementen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Toestemming

Tot 1 jaar na afloop van het evenement

 • Bestuur
 • Vrijwilligers

 

Uitdragen activiteiten van de vereniging door middel van foto/video ten behoeve van PR

 • Beeldopnamen

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Tot einde vereniging

 • Openbaar

 

Betalingen kantine

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bondsnummer
 • Bankgegevens

Toestemming

In de financiële administratie tot een termijn van 7 jaar na de laatste betaling

 • Bestuur
 • Twelve (LCS)

 

Toegang complex

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bondsnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang men aangemeld is

 • Bestuur

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@witteschare.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hier kunt u onze privacy verklaring downloaden.

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer