U bent hier

Lid worden

Klik hier om online in te schrijven Klik hier om online uit te schrijven Klik hier voor vragen omtrent het lidmaatschap

Betalingen i.v.m. lidmaatschap 2019

Omschrijvingen:
Pupil         -  nog geen 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Junior        - leeftijd van 10 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior       -  leeftijd van 17 jaar op 1 januari van het kalenderjaar
Senior 65  -  leeftijd van 65 jaar op 1 januari van het kalenderjaar        

Inschrijfgeld (eenmalig):
Pupil/junior                 -   €    5,00
Senior en senior 65+   -   €  10,00

Contributie (per jaar):
Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 11 april 2018 zijn de betreffende bedragen
voor het jaar 2019 als volgt bepaald:
Jeugd           -  zie hieronder bij aanpassing i.v.m. all-in tennis
Senior          -  €  117,00
Senior 65+   -  €  105,00
Student        -  €   86,00
Rustend lid  -  €   21,00
Zomerlid     -  €   50,00 
Deze bedragen worden geïnd op basis van afgifte van een (doorlopende) machtiging tot betaling
op IBAN rekeningnummer NL93RABO014.63.19.680 ten name van de T.V. De Witte Schare
bij de Rabobank Oss e.o.
De incasso vindt plaats in twee halfjaarlijkse termijnen.
De eerste vervalt in de loop van februari en de tweede in de loop van september.
Bij aanvang van het lidmaatschap na 30 juni wordt de helft van het jaarbedrag in rekening gebracht.

N.B. Afmelding van lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari van het betreffende jaar.
         Dit in verband met de anders aan de bond verschuldigde kosten.
         Vóór die datum kan men een bestaand lidmaatschap ook veranderen in “rustend lid”,
         zodat er bij een hervatting als actief lid niet opnieuw inschrijfgeld behoeft te worden betaald. 

Aanpassing per 1-9-2018 in verband met het all-in tennis jeugd.
In de algemene ledenvergadering van 11 april 2018 is besloten om ingaande die datum een nieuw systeem van lidmaatschap in te voeren voor de jeugd, namelijk het all-in tennis. Hierbij zijn zij geen lid meer gedurende een kalenderjaar, maar voor een seizoen lopende van september tot en met augustus.
Het afmelden van deze kinderen dient in dit geval telkens te geschieden vóór 1 augustus van het nieuwe seizoen.
Om te zien over welke bedragen het gaat en wat hiervoor wordt geboden klik op lees meer.
        
Bardienstregeling: 

Vanaf het moment dat men lid is geworden, is er een verplichting tot het draaien van 3 bardiensten.
Deze verplichting geldt voor leden vanaf 18 jaar. Leden die een vrijwilligerstaak uitvoeren en leden,
die 75 jaar en ouder  zijn, zijn hiervan uitgezonderd.
Bij degenen die volgens het schema geen of te weinig bardiensten hebben gedraaid, wordt per keer
dat men niet aan die verplichting heeft voldaan, alsnog een bedrag van € 17,50 geïncasseerd.

Zomerlidmaatschap:
In de ledenvergadering van 11 april 2018 is tevens besloten om deze mogelijkheid voort te zetten.
Dit lidmaatschap geldt voor de maanden juni, juli en augustus. De kosten zijn:
a. voor senioren € 50,-- per seizoen, waarbij er geen bardienstverplichting geldt;
b. voor jeugd € 50,-- per seizoen, waarbij er 5 trainingslessen zijn inbegrepen.

Studentenlidmaatschap:
In dezelfde vergadering is ook dit soort lidmaatschap gecontinueerd.
Voor thuiswonende studenten geldt de bardienstverplichting; voor uitwonende studenten niet.

Schaijk, 1 januari 2019.
Han Scherer, ledenadministrateur;
Smidse 31, Schaijk; tel. 0486-461642.

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer