U bent hier

Algemene voorwaarden senioren

Algemene Voorwaarden Tennislessen TV De Witte Schare.

“Om tennislessen te kunnen volgen dient men lid van onze vereniging te zijn. Nieuwe leden moeten zich daarom eerst aanmelden via onze website.”

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de algemene voorwaarden, zoals op dit formulier omschreven, en machtigt men de vereniging om het cursusbedrag eenmalig af te schrijven van zijn/haar rekening. Dit zal omstreeks de 3e of 4e lesweek plaatsvinden.
Nadat wij de inschrijvingen hebben ontvangen, wordt de indeling van de training met vermelding van lesdag, tijd en groep – zodra mogelijk – op website geplaatst. Indien dit in afwijking is van de mogelijkheden van de deelnemer(s), wordt hieromtrent overleg gepleegd.
Let op!!! 1e trainingen starten om 18.00 uur en de laatste lessen zijn van 22.00 uur tot 23.00 uur!!
Geef je jezelf op in een groepje dan moet hele groep of 18 lessen of 9 lessen volgen!!
Vanaf het moment van plaatsing op de website heeft men nog gedurende 1 week de mogelijkheid om zich terug te trekken van de lessen.
De trainer heeft het recht om de indeling van de groepen de eerste 2 weken te wijzigen, indien dit zijns inziens ten gunste komt van een deelnemer/groep. Dit geschiedt in overleg met de betreffende deelnemer(s).
Indien men zich terugtrekt van de opgegeven tennislessen, nadat de definitieve indeling daarvan is opgemaakt, is men toch het volledige lesgeld verschuldigd.
Het tarief is €208 per persoon voor een reeks van 18 lessen in een groep van 4 personen. En €104 voor een reeks van 9 lessen in een groep van 4 personen. De groep kan bij wijze van uitzondering uit 3 of 5 personen bestaan indien dit vanwege planning niet anders kan. Het tarief blijft dan 208 euro bij 18 lessen, of 104 euro bij 9 lessen.
Tijdens de winterperiode (oktober t/m maart) en de zomerperiode (april t/m september) worden er lesprogramma’s van een nader te bepalen aantal tennislessen verzorgd.
Deze cursussen worden verzorgd door Tennisschool Sport Events BV. De trainer heeft het recht om aan het begin of het einde van de les 10 minuten voor zichzelf te besteden, mogelijk om wat te eten/drinken of andere noodzakelijkheden.
Indien op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers met minder dan 4 personen wordt getraind wordt het uurtarief wel naar evenredigheid per persoon berekend en worden de kosten dus hoger.
Tijdens de carnavalsvakantie (1 week), de meivakantie (1 week niet, 1 week wel), de zomervakantie (6 weken), de herfstvakantie (1 week) en de kerstvakantie (2 weken) worden er geen trainingen georganiseerd.
Bij verhindering van de trainer zal deze de betreffende deelnemers hiervan vooraf telefonisch op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald.
Indien men zelf verhinderd is, ongeacht de reden, heeft men geen recht om deze lessen ingehaald te krijgen. Ook bij een langdurige verhindering door bijvoorbeeld ziekte of blessure van de deelnemer, vindt geen terugbetaling plaats.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, worden er op het einde van de cursus maximaal 2 lessen ingehaald. D.w.z. voor 2 uitgevallen lessen krijgt men één inhaalles terug, met een maximum van 2 inhaallessen.
Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. TV de Witte Schare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortkomend uit de trainingen.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een beslissing.
Indien men vragen heeft over de cursus, kan men contact opnemen met de trainingscoördinator van TV de Witte Schare. Voor de senioren is dit Sonja van Gaal (461786).

Wij wensen iedereen een plezierige en vooral leerzame training toe.
TV De Witte Schare.

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer